Конзерваторско-рестаураторски радови на реконструкцији и изградњи ограде са капијама на јужној и југоисточној страни комплекса манастира Св.Никола у Куршумлији

Датум објаве:28.10.2022. год.

Рок: 14.11.2022, 10 часова

- Јавни позив за подношење понуда (PDF - 94.46 KB)

- Обавештење о додели уговора, обустави поступка или поништењу поступка (PDF - 00.00 KB)

Конзерваторско-рестаураторски радови на јужној капији са припадајућим кулама на археолошком налазишту Равна – Тимакум Минус у селу Равна код
Књажевца

Конзерваторско-рестаураторски радови на јужној капији са припадајућим кулама на археолошком налазишту Равна – Тимацум Минус у селу Равна код Књажевца

Датум објаве:12.08.2022. год.

Рок: 30.08.2022, 12 часова

Извођење санационих конзерваторско-рестаураторских радова на кулама источног бедема средњовековног утврђења Копријан – Курвинград, у атару села Малошиште

Датум објаве:22.08.2022. год.

Рок: 13.09.2022, 10 часова

- Позив за подношење понуда (PDF - 90.11 KB)

- Одлука о додели уговора (PDF - 00 MB)

- Обавештење о додели уговора, обустави поступка или поништењу поступка (PDF - 00 KB)