Услуге Завода

Услуге Завода за заштиту споменика културе Ниш састоје се од следећих сегмената:

• Издавање Услова, Решења и Сагласности на пројекте санације, адаптације, доградње, реконструкције, рестаурације, ревитализације као и на урбанистичке планове
• Израду техничке документације – конзерваторско рестаураторски пројекати и архитектонски пројекти
• Конзервација и рестаурација
• Истраживања – валоризација
• Издавачка делатност – публикације
• Самосталне изложбе

 

Захтев за документацију images

Захтев за сагласност images

Захтев за услове images

Закон о културним добрима images