„Дренград“ Бреговина, Прокупље

На врло доминантном узвишењу, непосредно поред села Бреговина, налазе се остаци римско-византијског утврђења Дренград. Град је правилне четвороугаоне основе, утврђен са два појаса бедемских платна. Ужим појасом заштићен је највиши део града, акропољ, а ширим цело градско подручје. Међу бројним објектима  посебно се истиче базилика, која је богато била украшена живописима и мозаиком од стаклене пасте.

Утврђено насеље код Бреговине, налазило се на локалној траси античког пута од данашњег Прокупља према Царичином граду и улази у комплекс утврђења из Јустинијанске и постјустинијанске епохе.