Велика хумска чука код Хума, Ниш – Црвени Крст

Локалитет се налази северно од села Хума, у близини Ниша, на стрмом узвишењу које је са три стране практично неприступачно. Најстарији хоризонти овог вишеслојног налазишта припадају бубањској групи, односно Бубањ–Салкуца–Криводол културном комплексу, y енеолитском периоду распрострањеном на подручју од Трансилваније и Олтеније на северу, до Пелагоније и Албаније на југу. Насеље се налази у матичном подручју бубањске културе, чије се формирање везује за продор нових етничких елемената у другој половини III миленијума пре н. е. Својим положајем контролисало је целокупну Нишку котлину и било један од важних центара насељености овог краја. Међу керамичким материјалом заступљени су сви облици који се, поред других елемената из области орнаментике, сматрају носиоцима стила ове културне групе: пехари са две дршке, зделе са ободом повијеним на унутра, плитки тањири и амфоре. Осим посуда грубе и обичне фактуре, јавља се и квалитетна, црноуглачана керамика која се ослања на позноенеолитску, пре свега винчанску традицију. Археолошка ископавања су вршена 1933. и 1956. године.

М. Гарашанин, Д. Гарашанин, Нова ископавања на Великој Хумскoj Чуки код Ниша, Старинар н.е. 1Х-Х (Београд 1959) 243–256; М: Гарашанин, Праисторија Србије, Београд 1973, 164-169; N. Tasić, Praistorija jugoslavenskih zemalja III, Sarajevo 1979, 91, 100. Гордана Каровић, археолог