„Кулина“ Градиште, Балајнац, Мерошина

У близини античког Naissus-а, код данашњег села Балајнац подигнуто је у византијском периоду (IV-VII века) утврђење мањих димензија (120х75м) са подграђем на западној страни. У централном делу утврђења откривени су делимични остаци базилике већих димензија. Посебну пажњу привлачи цистерна монументалних димензија, са потпорним зидовима, силазним степеништем, отвором за пражњење и бунаром. Била је засведена крстатим сводовима на масивним зиданим стубовима. Од бројних покретних налаза посебно треба истаћи бронзани стуб са натписом, рељефну плочу са олтарске преграде и главу у бронзи византијске царице Теодоре. Овај локалитет, налазио се изнад касноантичке варијанте пута Naissus - Lissum и улази у комплекс утврђења јустинијанске и постјустинијанске епохе, као што су Царичин Град, Бреговина и Глашинац у ближој околини.