Равна – Timacum Minus, Књажевац

Римско-византијско насеље Timacum minus код села Равна, настало је крајем I века и трајало до Јустинијанове обнове царства у VI веку. Налазило се на важном античком путу Naissus - Ratiaria. Првобитно утврђење као логор легијске кохорте није имало кула, већ се оне додају у III или IV веку. У њих је узидан знатан број стела из некрополе и објеката из предходног периода, које презентоване у мањем лапидаријуму чине драгоцен фонд епиграфских споменика. У VI веку постојећи бедеми знатно се ојачавају и додају се полигоналне куле знатно већих димензија. Ван утврђења откривена су два објекта: терме североисточно и цивилна зграда са хипокаустом југозападно од утврђења. Некропола се простире на већој површини западне падине локалитета.