Старо градско језгро, Неготин

Старо градско језгро Неготина чине: Градски трг са централним парком, стара трговачка чаршија у ул. А. Патлиџановића, стара трговатско занатска чаршија у ул. Б. Кидрича, као и групације стамбених зграда у комплексу пречника око 450м. Основну вредност језгра представља урбана целовитост и аутентичност, као и архитектонске вредности самих објеката, настале под утицајем праваца и стилова који су владали крајем прошлог и почетком овог века. У склопу комплекса највеће споменичне вредности имају: монументална Саборна црква св. Тројице, подигнута 1872-1876.године са живописом и иконостасом који је радио Стева Тодоровић, зграда Гимназије грађена 1876.године, зграда Основне школе Вук Караџић подигнута 1912.године, затим Хајдук Вељкова барутана, споменик ослободиоцима у централном парку итд.