Курвин град, Малошиште, Дољевац

На доминантном узвишењу, изнад Јужне Мораве, 11 км од Ниша, налазе се остаци средњевековног утврђења Копријан, познатог и под именима Корвин град и Курвин град. Основа града је правоугаона, већих димензија, са доста добро очуваним кулама и бедемским платнима, која на појединим местима достижу висину око 5 метара.На падинама узвишења као и у подножју, још 1933. године откривени су остаци објекта из античког периода.

Према натписима на једној каменој плочи, средњевековно утврђење је саградио Ненад, син казнаца Богдана 1372. године, за време владавине кнеза Лазара. Град је 1413. године освојио одметник Муса, а његов брат Мехмед вратио га је на управу деспоту Стевану.