Јашуњски манастир – Св. Богородице, Лесковац

Налази се у близини села Голема Њива. Манстирску цркву саградила је монахиња Ксенија са три сестре:  Теофаном, Мартом и Маријом пред сам крај XV столећа.

Храм Ваведења Богородице је мала, једноставна, једнобродна грађевина са нартексом. Олтарска аспида је споља и унутра полукружна. Обновом 1868. године, црква је проширена дограђивањем егзонартекса и капеле. Црква је некад била сва живописана. Данас је већи део зидних површина под кречом. Најстарије фреске које потичу из 1499. године, сачуване су на источном зиду нартекса. У споменичком комплексу налази се поред конака и зграда у којој је 1941. и 1942. године био смештен штаб Бабичког партизанског одреда.