Јашуњски манастир – Св. Јован, Лесковац

Комплекс Јашуњских манастира чине: Доњи манастир са црквом посвећеном св. Јовану Крститељу и Горњи манастир са црквом посвећеном св. Богородици. Црква Јовањског манастира једнобродна је грађевина са припратом и дрвеним тремом са аркадама. Подигао је 1517. године ''Господин Андроник Кантокузен са браћом'', али није успео да је потпуно заврши. Зидана је врло декоративно са употребом опеке и камена. Живописана је 1524. године у време игумана Луке. У XVII веку (1693. године) унутрашњост цркве је поново осликана, а осликана је и западна фасада под отвореним тремом.