Соко град код Сокобање, Сокобања

Остаци средњевековног утврђеног града налазе се у клисури реке Моравице, на стрмом и скоро неприступачном узвишењу. На основу до сада прикупљених, врло оскудних података, може се констатовати да је средњевековни град подигнут на темељима старијег утврђења. Трагови старијих зидова откривени су у темељима донжон куле и куле на источном бедему. Средњевековни град подизан је у XIII и XIV веку, да би већ почетком XV века (1412. године) био разорен и опустео после завојевачког похода одметника Мусе. Град је неправилне основе која се развија пратећи конфигурацију терена, уз коришћење стрме литице која се на северној страни уздиже изнад леве обале Моравице. Поред бедемских зидина и кула у горњем граду - цитадели откривена је добро очувана цистерна.