Манастир Короглаш, Милошево, Неготин

Црква некадашњег манастира Короглаш, настала у првим деценијама XV века, припада варијанти нешто скромније украшених грађевина моравске школе. У основи је једнобродна грађевина, са полигоналном олтарском апсидом и плитким засведеним нишама на јужном и источном зиду. Декоративност фасада постигнута је употребом кружних и крстастих керамопластичних елемената. Својевремено су сви унутрашњи зидови били осликани фрескама, од којих су данас видни само незнатни остаци. У пространом манастирском комплексу налази се већа средњевековна некропола. Неуобичајено обрађени надгробни споменици и вредан покретан културни садржај сврставају овај локалитет у ред значајнијих средњевековних локалитета.