Манастир посвећен Св. Тројици, Горња Каменица, Књажевац

На десној обали Трговишког Тимока, oко 18 км југоисточно од Књажевца, налази се манастир Горња Каменица, са црквом посвећеном Св. Тројици. Цркву је дао саградити деспот Лазар, син Ђурђа Бранковића, који је са оцем владао 10 година (1446-1456. године), а сам нешто више од годину дана (1456-1458. године). Основа цркве је у облику неправилног сажетог трикоихоса моравског типа, са полукружним певницима, надвишена осмостраним тамбуром са куполом. Са западне стране дограђен је нартекс засведен полукалотом са тромпама у угловима. У тамбуру се налазе фрагментовани остаци фресака, али се предпоставља да се под наслагама креча може наћи још остатака фресака.