Црква посвећена Св. Богородици, Доња Каменица, Књажевац

Мања сакрална грађевина, прилично неправилног плана у облику уписаног крста, али са претенциозном тежњом ка постизању монументалности у архитектонској композицији. Основни корпус са кубетом и двема кулама допуњавао је двоспратни дрвени трем, од кога су сачувани само остаци темеља. Све унутрашње зидне површине биле су покривене фрескама које су радила два мајстора. Један склон драматичном и немирном компоновању целине и покрета, други мање талентован примењујући примитиван цртеж и сиров колорит. Судећи по резултатима истраживања објекат је настао крајем XIV или почетком XV века.