Марково кале код Врања

Остаци средњевековног утврђења, подигнути на античким темељима, налазе се на 3,5 км северозападно од Врања. Овај град подигнут је крајем XIV века на гребенима у теснацу између Крстиловице и Пљачкавице, на месту одакле се могао контролисати пролаз од Врања преко Пољанице према Лесковцу и Приштини. У доба краља Милутина држао га казнац Мирослав, тепчија Кузма, касније кнез Балдовин, а у доба цара Душана ћесар Угљеша.

У нижем делу платоа нађени су остаци два бунара, или цистерне од камена. На остацима два дела зида очувани су првобитни одбрамбени зупци и код прозора на кули једна ниша. Марково кале и поред већих оштећења иако је у рушевинама, још увек поседује довољно елемената, на основу којих је могућа делимична обнова и уверљива презентација.