Стари турски амам, Врање

Настао је крајем XVII века, после 1690. године, као израз потребе бројног становништва. Сатоји се од свлачионице, простора за купање, халвата и резервоара за воду - хазне. Простор свлачионице наткривен је четвороводним кровом на дрвеној конструкцији, док је простор за купање са дијагонално распоређеним одајама наткривен полулоптасто засведеним куполама, са стакленим окулусима преко којих се осветљава унутрашњи простор. Хамам је саграђен од тесаног камена у алтернацији са опеком, а покривен је ћерамидом. Данашња намена везује се за културне и туристичке програме.