Црква Св. Мине, Виктора и Вићентија, Куршумлија

Црква је у основи једнобродна грађевина са полукружном олтарском апсидом и припратом. Грађена је од ломљеног и тесаног пешчара и профилисане сиге употребљене за завршни кровни венац. Наос је осветњен по једним уским прозором са северне и јужне стране, као и отвором изнад апсидијалне конхе. Живописом су украшене све унутрашње зидне површине, али комплетна сликарска остварења нису у потпуности сачувана. У тексту натписа, који се налази на самом надвратнику стоји да је црква освећена у време патријарха Пајсија (1614-1647.године).