Кућа Шоп Ђокића, Лесковац

Саграђена је средином XIX века, као стамбени објекат имућне српске породице и представља изразити пример староварошке архитектуре и један од најзначајнијих споменика нашег народног градитељства. Просторна диспозиција састоји се од приземља и спрата. Главне и најлепше одаје, што је најчешћи случај, налазе се на спрату. Из простарног средишњег хола улази се у све собе и у отворену диванхану, која се одликује лепо израђеном таваницом. Десно од диванхане је највећа и најлепша соба ове куће у којој се налазе најинтересантнији декоративни елементи целог објекта, богато украшена таваница у дуборезу. Сачуван је и највећи број аутентичних елемената архитектонског обликовања, што потенцира вредност и значај објекта.