Кућа Борислава Станковића, Врање

Родна кућа познатог српског књижевника Борисава Станковића налази се у Баба Златиној улици број 7 у Врању. Грађена је 1855. године у духу скромније староварошке куће. Поред свог значаја као родна кућа великог писца одликује се складним пропорцијама и привлачним изгледом. У пространијем правоугаоном дворишту поред старог шимшира испред саме куће налази се бунар покривен двосливним кровићем,  а у североисточном углу дворишта налази се мања дводељна приземна зграда са мутваком. Цео ансамбл урађен је и презентован као спомен-музеј Боре Станковића. У процесу брзог развоја и изградње Врања срушена је ''Миткетова кућа'', стара оронула приземљуша Димитрија-Миткета Стајића, познате аутентичне личности из Борине ''Коштане''.