Пиротска тврђава – Момчилов град, Пирот

Утврђење познато у народној песми, као град војводе Момчила, подигнуто је на стени уздигнутој у равници са десне стране Расничке реке у Пироту. Као и многа наша средњевековна војна утврђења има све карактеристике једне пограничне тачке. Градски комплекс састојао се из три дела: горњег, највишег и најзбијенијег, средњег нешто нижег и доњег, најнижег и најраспространијег дела. Око града је био правилан, зидани канал, који се у случају потербе пунио водом. На највишој тачки, у горњем најнеприступачнијем делу, доминирајући читавим комплексом налази се донжон кула, квадратне основе фундирана на високој стени. По читавој дужини бедема средњег града формиране су у турском периоду пушкарнице.