Латинска црква, Горњи Матејевац, Ниш – Пантелеј

Црква св. Тројице, познатија као ''Латинска'' најстарији је сачувани средњевековни споменик у Нишу и околини. По архитектонским карактеристикама стилски се везује за најстарије цркве Немањине епохе. Једнобродна грађевина, базиликалног типа, са куполом над осмостраним тамбуром и неправилним кубичнимпостољем, саграђена је у кобинацији камена и опеке. Западна и јужна фасада оживљене су плитким нишама, а на северној фасади узидана је фрагментована римска стела. Судећи по налозима, црква никада није живописана. Током археолошких истраживања откривени су остаци темељних зидова нартекса и средњевековна некропола.