Град Хисар, црква Св. Прокопија и Латинска црква, Прокупље

Први пут се помиње у време деспота Стевана Лазаревића. Доминантан положај у ширем простору има цитадела са донжон-кулом и цистерном која се налази на самом врху брежуљка Хисар у самој урбаној структури данашњег Прокупља. Западно и југоисточно од цитаделе простире се подграђе, а ван бедема у долини реке Топлице налази се најбоље очувана Југ Богданова кула. У подножју су откривени остаци монументалне рановизантијске базилике, што поред чињенице да се око цркве Св. Прокопије, Латинске цркве налази део византијске некрополе, упућује на предпоставку да се у комплексу Хисара налазе и остаци римског Hammeuma и византијског Komplas-a. Непосредно уз цитаделу откривени су остаци већег римског објекта, чији су подови и зидови били украшени мозаицима.