Манастир Св. Богородице, Сићево, Ниш – Нишка Бања

Једнобродна грађевина без кубета, засведена полуобличастим сводом, посвећена је Св. Богородици. На источној страни је олтарска апсида, споља и изнутра полукружна. Са западне стране прво је постојао отворени трем са зиданим и сликаним аркадама, који је касније зазидан. Црква је грађена од ломљеног и притесаног камена, споља равно дерсована, а касније омалтерисана и окречена. Све унутрашње зидне површине храма украшене су фрескама, које се стилски везују за сликарство прве половине  XVII века. У манастирском комплексу, поред цркве и звоника налазе се два старија конака, чесма, нови конак и економски објекат.