Црква Св. Петке, Станичење, Пирот

Црква је подигнута као придворна гробна капела у првој половини ХIV века и представља један од ретких сакралних објеката изразито гробне намене сачувани скоро у неизмењеном облику до данашњег дана. Правоугаоне је основе, једноставне архитектуре са зиданим иконостасом и сликаном фасадом. Првобитни дрвени трем временом је замењен зиданом и осликаном припратом, која је у XIX веку замењена неприкладном бондручном конструкцијом. Сачувани живопис карактеришу стилске одлике фреско сликарство ХIV века, особито у колористичном изразу и богатој декоративности. Поред темеља свих фаза припрате и трема откривени су и остаци јужног анекса и северног оградног зида.