Манастир Ајдановац са црквом Св. Ђорђа, Здравиње, Прокупље

Једнобродна црква посвећена је св. Ђорђу, правоугаоне је основе са полуобличастим сводом и полукружном олтарском апсидом. Са запада се налази припрата са мањим зиданим и осликаним тремом. На основу фрагментованог натписа живопис се датира у 1492. годину. Распоред, иконографске одлике и детаље делимично очуваног зидног сликарства, карактеришу стилска обележја времена у ком је настало. Црква је оновљена 1887. године. У манастиру Ајдановац у чијем комплексу се, поред цркве налазе још манастирски конаци, звоник и спомен чесма, августа месеца 1941. године формиран је први партизански одред у Топлици.