Стара црква Св. Вазнесења, Велики Крчимир, Гаџин Хан

Ониже, једнобродно рустично здање, црква Св. Вазнесења позната је у литератури, као споменик културе са живописом из 1620. године. Фреско декорација сачувана је у олтарском простору и наосу, где су у композицијама мањег формата приказане сцене из живота христа и Богородице. Аутор ових дела, која носе сва обележја ликовног стваралаштвас краја XVI и почетка XVII века, успео је да у једноставној стилској целини, живо и непосредно, исприча поједине догађаје, са доста смисла за хармонично повезивање цртежа и боје, светла и сенке. Испод сликарства XVII века наслућују се остаци знатно старијег и квалитетнијег живописа, који још увек није довољно испитан.