Кућа Стевана Мокрањца, Неготин

Родна кућа једног од најистакнутијих великана нашег музичког стваралаштва, композитора и музичког педагога Стевана Стојановића Мокрањца, саграђена је средином XIX века по примеру варошких кућа тога доба. Састоји се из два дела: старијег са стамбеним просторијама у нивоу спрата и подрума у партеру и прилазним степеништем. Све просторије су етажно међусобно повезане у целину. Партер је зидан доста рустично у камену, а зидови спрата изведени су у дрвеном бондруку, док је цео објекат прекривен ћерамидом. У пространом и уређеном комплексу сачуван је и један мањи помоћни објекат из прошлог века, а поводом прославе 125. годишњице рођења откривен је споменик Стевану Мокрањцу.