Зграда Пастеровог завода, Ниш – Медијана

Као прва здравствена установа у области превентивне медицинске заштите на тлу Југославије, Пастеров завод је настао 1900. године по пројекту непознатог аутора. Касније, када је зграда после I светског рата, у времену од 1923-1926. године од Пастеровог завода, као војне установе, промеенила намену у Епидемијолошки, односно Хигијенски завод, ради проширења радног простора додати су бочни анекси. Симетричност фасадне композиције и стилска обележја са детаљима остају ненарушени и обједињени у хармоничну целину у архитектури мирног еклектичног ренесанса. Објекат је данас у целости обновљен за потребе Музеја здравствене културе, Школа здравственог образовања и Великосрпског лекарског друштва.