Гигина кућа, Власотинце

Старија стамбена кућа на спрату, подигнута око 1850. године, налази се у центру Власотинца. Приземни део зграде озидан је каменом и служи као подрум а зидови спрата, са два истурена еркера према северној страни, грађена су од дрвеног скелета и чатме. Стамбене просторије на спрату, где се дрвеним степеницама, поред лепог доксата са аркадама, излази у простарни хол, симетрично су распоређене.

Најзанимљивији је југозападни део куће, где је у соби на самом углу још очувана лепо изграђена касетарина таваница. До ове собе налази се мања соба, која је коришћена као мутвак. Преградни зид између мутвака и собе на југозападној страни садржи: амам, камин и пећ за грејање.