Манастир Чукљеник са црквом посвећеном Св. Николи, Лесковац

У атару села чукљеник, 5 км источно од Вучја, под северним падинама планине Кукавице, налазио се средњевековни манастир, чија је црква 1886. године претворена у мирски храм св. Николе. Значајну вредност овом споменику даје свакако сликана декорација, којом су прекривени зидови и сводови олтарског простора, наоса и припрате. Судећи по уметничкој обради архитектуре, очуваним сигнатурама и појединим иконама, изгледа да је читав ликовни програм  дело руку грчког мајстора. У пространој манастирској порти налази се мања капела посвећена св. Богородици, а добро је очуван и стари оградни зи са улазном капијом. Манастиру је припадала и стара, каменом зидана воденица на саставу Мале и Чукљеничке реке.