„Стара управа“ Комплекс бакарнице са старом топионицом, Мајданпек

На локалитету званом ''Стара управа'' удаљеном око 1 км од Мајданпека, налази се велика топионива гвожђа, од које су данас сачувани само остаци високе пећи. Топионица је саграђена у периоду од средине 1852. до краја 1855. године и представљала је понос кнежевине Србије као објекта који је означио почетак снажног развоја металургије у Мајданпеку. Висока пећ је грађена  од камена и опеке, а утегнута је затегама са декоративно обрађеним анкерним плочама. Стављена је у погон почетком 1856. године производњом сировине за топовску жулад за потребе тополивнице у Крагујевцу.