Црква Св. Богородице у Мртвици, Владичин Хан

Налази се на тешко приступачном узвишењу изнад самог села Мртвица. Окружена столетним храстовиматешко је сагледљива, иако је као грађевина доминантна. На основу опсежних испитивања утврђено је сукцесивно прерастање објекта до данашњег обима. Најзначајнији део је напс, пошто је припрата очигледно придодати део објекта, а волумен олтарске апсиде проширен, или по рушењу старог обновљен. Живопис с краја XVII века одликује се солидним цртежима и хроматски прихватљивим решењима.