Списак НКД од ВЕЛИКОГ ЗНАЧАЈА

Културно добро од великог значаја је оно културно добро које има једну од следећих карактеристика:
1. Значајно је за одређено подручје или раздобље
2. Сведочи о друштвеним или природним појавама, односно условима друштвено-економског и културно-историјског развоја у одређеним раздобљима
3. Сведочи о значајним догађајима и истакнутим личностима из националне историје
Културна добра од великог значаја утврђује Влада Републике Србије.

 

Археолошка налазишта:

„Дренград" Бреговина, Прокупље

Велика хумска чука код Хума, Ниш - Црвени Крст

„Кулина" Градиште, Балајнац, Мерошина

„Равна - Timacum Minus", Књажевац

„Ремисијана", Бела Паланка

 

Знамeнита места:

Шанчеви из I српског устанка, Делиград, Алексинац

 

Просторно културно историјске целине:

Старо градско језгро, Неготин

Баба Златина улица, Врање

 

Споменици културе:

Курвин град, Малошиште, Дољевац

Јашуњски манастир - Св. Богородице, Лесковац

Јашуњски манастир - Св. Јован, Лесковац

Соко град код Сокобање, Сокобања

Манастир Темска са црквом посвећеном Св. Ђорђу, Пирот

Манастир Рударе са црквом посвећеном Св. Петки, Лесковац

Манастир Лапушња код Лукова, Бољевац

Манастир Короглаш, Милошево, Неготин

Манастир посвећен Св. Тројици, Горња Каменица, Књажевац

Црква посвећена Св. Богородици, Доња Каменица, Књажевац

Нишка тврђава, Ниш - Црвени Крст

Марково кале код Врања

Стари турски амам, Врање

Пашини конаци, Врање

Црква Св. Мине, Виктора и Вићентија, Куршумлија

Кућа Шоп Ђокића, Лесковац

Манастир Поганово са црквом посвећеном Св. Јовану Богослову, Димитровград

Кућа Борислава Станковића, Врање

Манастир Св. Стевана у Липовцу, Алексинац

Пиротска тврђава - Момчилов град, Пирот

Црква Св. Богородице на Вражјем Камену, Доња Трница, Трговиште

Латинска црква, Горњи Матејевац, Ниш - Пантелеј

Споменичка целина Град Хисар, црква Св. Прокопија и Латинска црква, Прокупље

Манастир Св. Богородице, Сићево, Ниш - Нишка Бања

Стари град Фетислам, Кладово

Кућа адвоката Драгутина Влајинца, Врање

Црква Св. Петке, Станичење, Пирот

Зграда „Бела Мачка", Пирот

Манастир Св. Роман, Ђунис, Ражањ

Зграда Старог Официрског Дома, Ниш - Медијана

Манастир Ајдановац са црквом Св. Ђорђа, Здравиње, Прокупље

Стара црква Св. Вазнесења, Велики Крчимир, Гаџин Хан

Марина кула, Кастрат, Куршумлија

Зграда Старог начелства - зграда Универзитета, Ниш - Црвени Крст

Кућа Стевана Мокрањца, Неготин

Зграда Пастеровог завода, Ниш - Медијана

Гигина кућа, Власотинце

Стара црква Св. Богородице, Неготин

Манастир Чукљеник са црквом посвећеном Св. Николи, Лесковац

„Стара управа" Комплекс бакарнице са старом топионицом, Мајданпек

Црква Св. Богородице у Мртвици, Владичин Хан

Зграда Начелства - зграда Скупштине општине, Врање