"Медијана" Бресје, Ниш - Медијана

Археолошко налазиште Медијана помиње се у античким изворима као предграђе Naissus-a које је римски цар Константин, почетком  IV века подигао на ранг резиденције.  Средином V века, после најезде Хуна разорено насеље је постепено напуштано, да би у паеловизантијском периоду били обновљени само неки објекти. Са аспекта урбанистичке организације насеља на Медијани се издвајају три зоне: централни део са царском палатом и луксузним вилама, источни део претежно стамбеног карактера такође са луксузним вилама и западни део са објектима јавног и сакралног карактера.У јужном простору ширег комплекса откривено је, мање војно утврђење, некропола и јединствени систем за снабдевање Медијане водом.