"Царичин Град", Лебане

Рановизантијско насеље Царичин Град удаљено је тридесетак километара од Лесковца. Радови на изградњи урбаног ткива Царичиног града започели су између 527-530 године, а окончани између 532-535 године у време владавине Јустинијана I. Град је, вероватно, подигнут по налогу самог императора, у оквиру свеукупне обнове градова, која није захватила само дунавску границу, већ и дубоку унутрашњост данашње Србије. По очуваности урбане структуре, Царичин Град има изузетан значај за проучавање урбанистичких начела IV века, тим пре што је као целина изнова саграђен. Поред тога, имајући у виду знатан број цркава и базилика, права је ризница за изучавање сакралних објеката ране Византије.