"Лепенски Вир", Мајданпек

Праисторијско насеље Лепенски Вир налази се око 15км узводно од Д. Милановца на стрмој и природно заштићеној тераси. На основу културних слојева, констатовано је да насеље има три стратума, од којих су I и II посебно интересантни, пошто представљају нову појаву у праисторији југоисточне Европе. На самом локалитето откривено је 148 кућних основа, које имају карактеристичан трапезасти облик, у којима су откривени бројни прилози, међу којима су свакако најинтересантније скулптуре од камена.

Целокупно насење пренето је на виши ниво приликом градње бране за хидросистем Ђердап I.