"Караташ - Дијана" римско и византијско утврђење, Кладово

У низу римског Лимеса на Дунаву, значајно место има кастел DIANA на локалитету Караташ, саграђен на доминантном узвишењу на самој обали, 8км узводно од Кладова код села Сипа. Подигнут је у I веку Нове ере, а живот у њему траје до краја VI века. Првонастали логор одредио је величину и свих каснијих фаза, приближних димензија 120 х 140м. Откривени су јужни и западни бедем са капијама и кулама, део бедема са северном капијом, цивилна грађевина са портиком и мартиријум ван бедема. Југозападно од кастела откривена је рано римска некропола, са веома богатим налазима. У непосредној близини случајно је пронађена и друга Трајанова табла.