"Каструм са Понтесом (Трајанов мост)", Кладово

Остаци Трајановог моста са остацима кастела Pontes налазе се код села Костол, 5км низводно од Кладова. Мост је саградио Трајанов градитељ Аполодор из Дамаска од 103 до 105 г. наше ере. Импозантна конструкција моста протезала се на дужини од 1133м са приступним обалним делом од зиданих стубова и лукова. Поља над водом била су премошћена снажном лучном конструкцијом од дрвета. Кастела Pontes димензија 120 х 112м, формиран је по класичној шеми римских војних логора и део је Римског одбрамбеног система Limes. У непрестаним ратовима утврђење и мост више пута су разарани, али је Pontes као целина живео до IV века. На северној падини од кастела према Дунаву од Х до ХV века развијало се средњевековно насеље.