"Рудна Глава", Мајданпек

Праисторијски рудокоп код села Рудна Глава сагледава се на остацима испражњених канала рудних жица магнетита и халкопирита, интензивно експлоатисани током раног енеолита, у првој половини четвртог миленијума Старе ере. Изузетну вредност чине поуздано опредељени налази материјалне културе. Серија најстаријег рударског алата од камена и кости представља данас најпотпунији налаз те врсте у Европи и пружа,  по први пут, могућност за непосредније упознавање технологије примарног рударства. Рудокоп је експлоатисан и у IV веку Нове ере, у доба значајне експлоатације рудних богатстава у античком периоду и коначно у модерној експлоатацији половином ХХ века.