Манастир Св. Богородице, Куршумлија

На остацима рановизантијске сакралне грађевине Стева Немања је у ХII веку подигао цркву св. Богородице, поверивши ктиторско право својој жени Ани. По архитектонској концепцији то је једнобродна триконхолна грађевина, са зиданим иконостасом, који није у целости сачуван. Првобитни нартекс, који је био фланкиран кулама, касније се занемарује, а на том простору зида се отворена припрата, чији је широки отвор на северном и јужном зиду у новијој обнови потпуно затварају. Незнатни остаци фресака назиру се самоу приземном делу источног зида припрате, а на западној страни налазе се капители из Јустинијановог времена.