Рановизантијска гробница са фрескама, Ниш - Пантелеј

Рановизантијска гробница са фрескама - Северно и источно од муниципијума Naissus, откривени су делови античке некрополе, која је била у употреби од II до IV века. Према досадашњим резултатима истраживања, може се закључити да се центар некрополе налазио на подручју Јагодин мале. На том потезу констатовани су густи и правилни радови гробова и гробница, као и најлуксузније гробне грађевине, међу којима посебно треба напоменути гробницу са фрескама, гробницу са две калоте, гробницу ограђену у правцу север-југ, као и базилику са мартиријумом, којом се према архитектонским карактеристикама и гробним прилозима датују у периоду од II до IV века. Све остале гробне конструкције, са релативно сиромашнијим гробним прилозима одговарају времену од IV до VI века.